Profesor Mariusz Wołos zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Miło nam poinformować, że profesor Mariusz Wołos znalazł się w gronie naukowców powołanych do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplina historii. Oprócz profesora Uniwersytetu Pedagogicznego, w Radzie Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji zasiądzie 140 osób. Wyboru członków do rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało środowisko akademickie. Uprawnionych do głosowania doktorów habilitowanych i profesorów było ponad 28 tysięcy. Frekwencja wyniosła niemal 63 procent.

Rada Doskonałości Naukowej ma dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo ma zastąpić Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. W skład Rady Doskonałości Naukowej weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja organu rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.