IX. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Nauka – społeczeństwo – dydaktyka”
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

11 i 12 kwietnia 2019 r. w murach Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe dedykowane dyrektorom i nauczycielom Regionalnej Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń.

IX. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Nauka – społeczeństwo – dydaktyka” zorganizowane zostało przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych, Katedrę Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych (Instytut Nauk o Wychowaniu), Studium Kształcenia Nauczycieli, Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą oraz Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego. Nad wydarzeniem patronat objęli Jego Magnificencja prof. dr hab. Kazimierz Karolczak oraz Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS.

Seminarzystów powitała Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, dziękując wszystkim za przybycie oraz życząc owocnej współpracy. Seminarium poświęcone było kwalifikacjom nauczycieli; profilowi kompetencyjnemu nauczyciela-pedagoga w świetle problemów społecznych, prawnych, etycznych i zdrowotnych; wybranym problemom pedagogicznym i związanym z funkcjonowaniem współczesnej szkoły. Uczestnicy mogli liczyć na udział w dyskusjach, a także wziąć udział w konsultacjach dotyczących kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli.

Wydarzeniu towarzyszyła  sesja plakatowa poświęcona wybranym problemom pedagogicznym. Była ona doskonałą  okazją do spotkań i rozmów z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, a także z ośrodków zagranicznych.

Galeria zdjęć