W dniu 2 kwietnia 2019 roku gościliśmy studentów z Uniwersytetu Amsterdamskiego. W trakcie spotkania młodzi ludzie zostali zapoznani z systemem kształcenia w Polsce i z ofertą studiów proponowanych przez Wydział Pedagogicznym UP.

Studentów zaproszono także na warsztaty komunikacji umiejętności społecznych i warsztaty dramy. Spotkanie poprowadziły: dr Anna Czyż z Instytutu Pedagogiki Specjalnej, a także dr Anna Mróz, mgr Paulina Koperna i mgr Kinga Sobieszczańska z Instytutu Nauk o Wychowaniu. W warsztatach przeprowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Nauk o Wychowaniu wzięli również udział studenci tego instytutu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez dr Katarzynę Jagielską - Koordynatora Wydziałowej Komisji ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia.