Miło nam poinformować, że 2 kwietnia 2019 r. Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierzowi Karolczakowi oraz dr Marcie Czyżewskiej został przyznany honorowy tytuł „Przyjaciela młodej Europy”. Okazją do nadania tytułu był XIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie, który odbył się Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak z tytułem „Przyjaciela młodej Europy”

Patronat Honorowy nad dziewiętnastą już edycją turnieju obok Rektora naszej Alma Mater objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wicestarosta Krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości prof. Włodzimierz Roszczynialski, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko oraz Wójt Gminy Czernichów Szymon Łytek.

W Turnieju wzięły udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego. Podczas konkursu Uniwersytet Pedagogiczny reprezentowała dr Marta Czyżewska z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.