Zakończył się tygodniowy cykl spotkań z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego i przedstawicielami Związków Zawodowych dotyczący struktury organizacyjnej uczelni w kontekście ustawy Konstytucja dla Nauki.

Przypomnijmy, że jedną z najistotniejszych zmian jest wytyczenie dwóch płaszczyzn działalności uczelni: naukowej i dydaktycznej. Awanse naukowe realizowane będą w powołanych Wydziałach utworzonych w czterech dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce. Z kolei dydaktyką zajmować się będą Instytuty, których składowe stanowić będą Katedry. Kształcenie doktorantów odbywać się będzie w powołanej Szkole Doktorskiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami proponowanego modelu

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto