21 grudnia 2018 roku odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń mających istotny wpływ na rozwój infrastruktury uczelni. JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak podpisał akt notarialny zakupu gruntu znajdującego się w rejonie ulicy Armii Krajowej. Pieniądze na przeprowadzenie transakcji udało się uzyskać dzięki staraniom i negocjacjom prowadzonym na poziomie ministerialnym przez Kanclerz Małgorzatę Grzelewską i Kanclerza Andrzeja Pikulskiego.

Do tej pory ziemia należała do prywatnych właścicieli, a jej przejęcie jest kolejnym elementem scalania powierzchni pod planowaną budowę Centrum Sportu Uniwersytetu Pedagogicznego. Obecnie w zasobach uczelni znajduje się około osiemdziesięciu procent powierzchni niezbędnej do zrealizowania budowy nowoczesnego akademickiego kompleksu sportowego. Nad procedurą podpisania umowy notarialnej czuwała mecenas Sylwia Barutowicz-Wieczorek, a spotkaniu towarzyszyli Kanclerz Małgorzata Grzelewska, Kanclerz Andrzej Pikulski i Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Wojciech Biernat. W styczniu planowane są dalsze działania (w tym spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa) dotyczące pozyskania kolejnych niezbędnych dla inwestycji nieruchomości.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto