Pierwsza edycja projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji” za nami

W połowie grudnia dobiegnie końca pierwsza edycja projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji” realizowanego w ramach rozwoju oferty trzeciej misji Uniwersytetu Pedagogicznego.


O projekcie

Projekt realizowany jest przez dwie jednostki Uczelni – w zakresie merytoryczno-programowym przez Studium Kształcenia Nauczycieli (dr hab. Natalia Demeshkant), a w zakresie zarządzania i organizacji przez Centrum Doskonalenia Kompetencji (Renata Juraszczyk). Administracyjny nadzór nad projektem pełni Biuro Rozwoju (Katarzyna Sznicer).

Dużym zaangażowaniem w realizację różnorodnych przedsięwzięć projektu wykazali się również członkowie działającego przy Studium Kształcenia Nauczycieli Studenckiego Koła Naukowego „Nauczyciel z Pasją” (Karolina Diurdzia, Aleksandra Kuśmider, Aleksandra Wnęk, Paulina Słonka, Patryk Kachel i Damian Niedojadło). Warto nadmienić, że studenci aktywnie pracują nad zamieszczaniem postów na temat wydarzeń projektowych w serwisach społecznościowych, dzięki czemu uczelniana wspólnota na bieżąco może śledzić realizację kolejnych etapów projektu.

Swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą z uczestnikami projektu, którymi są dzieci i rodzice z partnerskich szkół w Przegini, Babicach i Krościenku, z wielkim entuzjazmem dzielą się także pracownicy uczelnianego Centrum Sportu i Rekreacji – Jakub Mantorski i Paweł Leja; Kierownik Klubu Studenckiego „Bakałarz” Marek Żołądek; dr Agnieszka Lasota (adiunkt w Katedrze Psychologii); Metodyk ds. zdalnych form kształcenia dr Wioletta Skrzypek (ECKUM) oraz dr Karolina Czerwiec (adiunkt SKN).

Techniczne wsparcie i dokumentowanie przebiegu projektu zapewniają pracownicy Centrum Doskonalenia Kompetencji – Sylwia Słomka i Elżbieta Pawlik.

Warsztaty edukacyjne

Wśród głównych tematów poruszanych na warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu i odbywających się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej znalazły się: „Czym jest żywność. Produkcja, transport i konsumpcja żywności. Różne podejścia do odżywiania się. Dobór składników odżywczych”, „Jak żywność wpływa na zdrowie i rozwój układów narządów? Zachowanie zdrowia u siebie i bliskich”, „Choroby cywilizacyjne – przyczyny występowania i sposoby zapobiegania”, „Stworzenie jadłospisów zdrowego odżywiania się za pomocą mobilnych aplikacji”, „Wyliczenie ilości spożytych kalorii za pomocą programów komputerowych”, „Food-print – mój ślad żywnościowy”, „Tworzenie strony internetowej dotyczącej zdrowego stylu życia”, „Stworzenie dziennika zdrowego stylu życia”.

Pierwsza edycja projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji” za nami

Każdym zajęciom projektowym towarzyszą zdrowe posiłki, jak również gry i zabawy ruchowe stanowiące element profilaktyki otyłości i kształtowania właściwej sylwetki ciała.

Pikniki szkolne

Poza zajęciami odbywającymi się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, uczniowie, rodzice i nauczyciele partnerskich szkół mieli okazję wziąć udział w piknikach szkolnych organizowanych na terenie ich rodzimych miejscowości. W ramach tych wydarzeń odbywały się warsztaty żywieniowe uświadamiające, na czym polega zdrowe żywienie i jak wielkie ma ono znaczenie dla zdrowia człowieka.

Szkoła letnia

Wyjazdowa szkoła letnia to jeszcze jedno przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu, w którym uczniowie poznawali praktyczne aspekty zdrowego stylu życia, etapy i zasady produkcji żywności w lokalnych gospodarstwach rolnych, własnoręcznie przygotowywali zdrowe posiłki, a także uczestniczyli w grze terenowej „Poznawaj przyrodę wokół siebie”.

Galeria zdjęć
Studenckiego Koła Naukowego „Nauczyciel z Pasją” na portalu społecznościowym Facebook