W dniach 26-27 listopada 2018 roku odbyła się XVIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego „Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej”.

Podczas otwarcia konferencji profesor Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, podkreślił, że idea spotkań dydaktyków języka polskiego wpisała się już w tradycję Uniwersytetu Pedagogicznego, tworząc miejsce do rozmowy o sposobach edukowania młodego pokolenia. 

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się naukowcy z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, a także pomysłodawca cyklicznych spotkań: profesor Zenon Uryga. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP, a wykład inauguracyjny pt. „Zamyślmy się, jaka ma być edukacja w Rzeczach Pospolitych, aby człowiek był użytecznym i szczęśliwym” wygłosiła kierownik Katedry profesor Zofia Budrewicz. 

Podczas obrad dyskutowano o problemach kształcenia polonistycznego, jakie zrodziły się w wyniku kolejnej reformy szkoły. Przedmiot namysłu stanowiły możliwości i trudności związane z kształceniem literacko-kulturowym i językowym, wywołane zmianami w podstawie programowej i strukturze organizacyjnej szkoły.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto