Serdecznie gratulujemy pracownikowi naukowemu Instytutu Historii i Archiwistyki UP dr. Krzysztofowi Klocowi, laureatowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2017. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę doktorską pt. „Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”.

Lista wyróżnionych w 2018 roku (za dokonania w roku ubiegłym) jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.