27 marca 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Marca” wybrało Monikę Kozakiewicz, studentkę III roku studiów stacjonarnych na kierunku psychologia.

Monika Kozakiewicz z Wydziału Pedagogicznego „Studentką Marca” Monika Kozakiewicz z Wydziału Pedagogicznego „Studentką Marca”

Największą pasją laureatki jest folklor polski, kompozycja muzyki, sound art, gra na fortepianie, śpiew klasyczny, dyrygentura, literatura, neuropsychologia, neuroestetyka.

Oprócz studiowania na Uniwersytecie Pedagogicznym, Monika uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Krakowie (klasa śpiewu solowego prof. Karin Wiktor-Kałuckiej). Dodatkowo studentka jest członkiem Koła Naukowego Studentów Psychologii UP „Sensorium”, a także należy do Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.

Monika Kozakiewicz w bardzo oryginalny sposób łączy wykształcenie muzyczne z wiedzą nabywaną w toku studiów na kierunku Psychologia, tworząc wartościowe kompozycje, w zakresie których należy do wąskiego grona pionierów.

Osiągnięcia Studentki:

 • Zainicjowanie, organizacja oraz czynny udział w cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych – ILUMINACJE: La sinestesia 2016 (referat: „A. Skriabin i O. Messiaen – świat oczami synestetyka. Funkcjonalne aspekty synestezji”) i ILUMINACJE: Contemporaneo 2017 (referat: „Musica humana? Muzyczna percepcja poznawczo-emocjonalnych aktywności własnego mózgu”)
 • Organizacja Festiwalu Freudowskiego, współorganizacja i udział w Dniu Otwartym UP w 2017 r. i Festiwalu Nauki i Sztuki w 2017 r.
 • Organizacja wydarzeń z cyklu „Psychoakustyka” i udział w koncercie kompozytorskim stanowiącym jego część (prezentacja i wykonanie własnych utworów: „Le chuchotement de Daimonion” i „Melodie mgieł nocnych”)
 • Współautorstwo publikacji „Wieloznaczność dźwięku 4/Sound ambiguity 4”, Wyd. Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (rozdział „Folkloryzm w muzyce współczesnej na przykładzie własnej twórczości kompozytorskiej”)
 • Współautorstwo publikacji „Synestezja a sztuka” pod red. prof. dr hab. Aleksandry Rogowskiej i dr Julii Kaleńskiej-Rodzaj, wyd. Aureus (artykuł „Barwna emanacja sztuki. Wykorzystanie polimodalnej synestezji w twórczości muzycznej i poetyckiej”)
 • Prezentacja i wykonanie własnych utworów („Neuroradiacje”, „Trzy róże”) podczas Koncertu Muzyki Współczesnej towarzyszącego Konferencji „ILUMINACJE: Contemporaneo 2017” – skomponowanie
 • Prezentacja własnego utworu „Dasein” podczas koncertu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich „Etno-electro” 11 stycznia 2018 r. w Austriackim Forum Kultury w Warszawie
 • Prezentacja własnego utworu „Gry protomentalne” podczas Założenie Koła Naukowego Studentów Psychologii UP „Sensorium” – przewodniczenie mu (trzeci rok) i koordynowanie działalności Sekcji Psychologii Muzyki i Słuchu „Arpeggio”
 • Prezentacja własnego utworu „Dasein” podczas koncertu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich „Akordeon+” 15 marca 2018 r. w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
 • Czynny udział w IV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wieloznaczność dźwięku” w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (referat „Muzyczna specyfika folkloru wybranych regionów Polski. Echa ludowości w działalności artystycznej”)
 • Czynny udział w III Ogólnopolskiej Konferencji „W stronę człowieka” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (referat „Zmysłowość i erotyzm w twórczości Karola Szymanowskiego w świetle teorii psychoanalitycznych”)
 • Czynny udział w warsztatach kompozytorskich u dr. Artura Zagajewskiego podczas 60. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”
 • Udział w koncertach i festiwalach we Francji (Beauvais), Portugalii, Niemczech (Frankfurt n/Menem, Darmstadt, Offenbach) i we Włoszech (Sardynia) wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
 • Udział w licznych warsztatach wokalnych i kursach mistrzowskich pod okiem takich artystów jak: Piotr Beczała, Agnieszka Monasterska, Agata Młynarska-Klonowska

Monika Kozakiewicz z Wydziału Pedagogicznego „Studentką Marca”
fot. Kamila Dąbrowa

Monika Kozakiewicz z Wydziału Pedagogicznego „Studentką Marca”
fot. Kamila Dąbrowa

Serdecznie gratulujemy.

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).