Uprzejmie informujemy, że zakończyła się pierwsza tura wyboru Wykładów Ogólnouczelnianych. W załączniku przesyłamy listę kursów uruchomionych jak również tych, które nie zostały uruchomione. W przypadku gdy zapisali się Państwo na kurs nieuruchomiony należy ponownie dokonać wyboru kursów z aktualnie dostępnej listy. Wszystkich Państwa prosimy o zweryfikowanie czy wybrane kursy widnieją na Państwa kontach na WU. Druga tura zapisów potrwa od 28 lutego do 3 marca 2018.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Nauczania i Współpracy z Oświatą pod numerem 12 662 60 91

 

Wykłady ogólnouczelniane - brak miejsc

Wykłady ogólnouczelniane - wolne miejsca

Wykłady ogólnouczelniane - nieuruchomione

Wykłady ogólnouczelniane - studia niestacjonarne