Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora można składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie do dnia 21 lutego 2018 r. Zgłoszone prace dyplomowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy i po zakończeniu prac komisji zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy przewidywane jest na przełom maja i czerwca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Organizatora.