Informujemy, że dla wszystkich pracowników oraz studentów Uniwersytetu Pedagogicznego uruchomiona zastała usługa Microsoft Teams działająca w ramach Office 365.

Zostaje uruchomiona możliwość wsparcia w postaci konsultacji online z konsultantem ds. kryzysów psychicznych Mateuszem Biernatem i asystentem zdrowienia Klaudią Bułką.

Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego.

W związku z wprowadzonymi 24 marca 2020 roku przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa społecznego ograniczony został dostęp do budynków Uczelni.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów przybywających na wymianie stypendialnej Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego bezwzględnie zaleca powrót do kraju.