Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie głównym Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w swoich konkursach.

Przedmiotem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wsparcie uczestnictwa w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w konkursie na Granty Interwencyjne NAWA.