Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 4.

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Dr Artur Jach-Chrząszcz za swoją rozprawę doktorską „Węgierska polityka historyczna w rywalizacji partyjnej po 1989 roku (motyw Trianon)” otrzymał specjalne podziękowanie od rządu węgierskiego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił listę najlepszych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazła się dr inż. Urszula Ogiela z Instytutu Informatyki UP, która zajęła w rankingu 54 miejsce na 200 laureatów.

Miło nam poinformować, że Fundacja dla Kultury Śląska z Würzburga przyznała Nagrodę im. Karin Biermann dr. Ralphowi M. Wroblowi za obronioną na naszym Uniwersytecie rozprawę doktorską. Dysertacja została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Świder, prof. UP.