Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek wręcza powołanie Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzynie Pluteckiej, prof. UP

Z udziałem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek otwierają strefę studenta na 3. piętrze głównego budynku UPRektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek odsłonił dziś oficjalnie mural i otworzył strefę studenta zlokalizowaną na 3. piętrze budynku głównego przy ul. Podchorążych 2. Studenci mogą już odpoczywać i pracować w nowej strefie, a także podziwiać grafikę przygotowaną przez Julię Dzierżek i Lizavetę Haradzetskayą, studentki drugiego roku designu.

widok na Wawel8–10 maja 2023 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel. Zmiana – Rozwój organizowana przez Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

jedna z sal wykładowych Uniwersytetu Pedagogicznego W roku 2023 przypada 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej publicznej władzy oświatowej. Komisja zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego i szeroki program kształcenia w duchu idei oświecenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków.

slowo rektora mini

250 lat temu, 14 października 1773 roku mocą ustawy sejmowej została powołana Komisja Edukacji Narodowej. Powierzono jej niezwykle ważną misję troski o organizację systemu edukacji w Polsce i kształcenie młodzieży.