Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN (przewodniczący)
Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UKEN
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Roman Kochnowski
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UKEN
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN
Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN
dr hab. Jan Ryś, prof. UKEN
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UKEN
Kwestor mgr Tomasz Kolosek
Kierownik Działu Organizacji mgr Aneta Wójcik
Kierownik Działu Promocji mgr Adam Gliksman