Dr Krzysztof Kloc z Instytutu Historii i Archiwistyki wśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów

Wśród tegorocznych laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną znalazł się naukowiec z Uniwersytetu Pedagogicznego.

Projekt „GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych” z dofinansowaniem w ramach Programu „DIALOG”

W grudniu 2018 r. rozpoczęto realizację projektu „GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych”.

Logo Funduszy Europejskich

Już w styczniu rusza projekt wdrożeniowo-badawczy aktywizacji młodzieży NEET, który będzie realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Pracownię Badań Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii) – jednego z partnerów w międzynarodowym konsorcjum.

Logo Funduszy Europejskich

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ogłasza rekrutację pracowników do projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”.

Logo Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Miło nam poinformować, że dr Tomasz Szybisty otrzymał grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.