Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XIII edycja), doktorską i habilitacyjną (VII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 złotych,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 złotych,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7000 złotych,
 • dwa wyróżnienia po 5000 złotych.


Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają

 • w przypadku pracy doktorskiej:
  • nagrodę główną w wysokości 30 000 złotych,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 złotych,
 • w przypadku pracy habilitacyjnej:
  • nagrodę główną w wysokości 50 000 złotych,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 złotych.

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 roku.

XIII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych
VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych