Badaczki Centrum Badań nad Edukacją i Integracja Migrantów wśród autorów raportu „Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji”

Na stronie Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji udostępniono nowy raport „Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji”.

Wśród autorów Raportu są badaczki Centrum Badań nad Edukacją i Integracja Migrantów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP i dr hab. Marta Szymańska, prof. UP.

W obszernym dokumencie autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna), przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku i aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach. Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły.

 
Bulandra A., Kościółek J., Majcher-Legawiec U., Pamuła-Behrens M., Szymańska M., 2019, Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji, OWIM UEK