Międzynarodowe Centrum Badawcze Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu po raz kolejny ogłasza nabór do programu badawczego dla naukowczyń i naukowców zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi.

Stypendia Research Fellowship oraz Senior Fellowship przeznaczone są dla naukowczyń i naukowców z tytułem doktora (research fellowship) oraz dla naukowczyń i naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowych (senior fellowship) – ekspertek i ekspertów w swojej dziedzinie, zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi. Stypendia badawcze przyznawane są na semestr, a ubiegać o nie może się każdy, niezależnie od narodowości czy przynależności do jakiejkolwiek instytucji naukowej.

Czas trwania stypendium i finansowanie
Stypendia Research Fellowship oraz Senior Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. lub od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.).

Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów