Rada Uczelni

 

Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
prof. dr hab. Jan Rydel

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – Przewodniczący Rady Uczelni
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
prof. dr hab. Dariusz Rott


Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Kamila Kowalczyk.

Kadencja Pierwszej Rady Uczelni trwa do 31 grudnia 2020 roku.

radauczelni@up.krakow.pl
telefon 12 662 6042