Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2016–2020

 

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Kozera
prof. dr hab. Aleksandra Budrewicz
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP
dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Jerzy Rajman
prof. dr hab. Bożena Muchacka
dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
dr hab. Rafał Solewski, prof. UP
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
dr Tomasz Szybisty
dr Julia Wilczyńska
dr Beata Malczewska
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Marek Banach
dr Stanisław Kowal
dr Hanna Stępniewska-Gębik
dr hab. Tomasz Rachwał
dr Przemysław Paliwoda
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Barbara Barszcz-Przełożny
mgr Ewa Żołnierek
mgr Jan Fróg
mgr inż. Magdalena Krupska-Klimczak
mgr Jakub Pieczara
Joanna Bojarska
Dariusz Cherjan
inż. Kamil Firmanty
Aleksandra Kloc
Kamila Kowalczyk
Artur Lechowicz
Mateusz Tokarz

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

mgr Małgorzata Grzelewska – Kanclerz
mgr Małgorzata Saletra – Kwestor
dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej
dr Mirosław Boruta Krakowski – KU NSZZ „Solidarność”
dr Jan Ryś – ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP