Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie infobrokerstwa, zarządzania dokumentacją i archiwistyki.

  • Zapoznają studentów z różnymi źródłami informacji, począwszy od tradycyjnych, takich jak: bibliografie, katalogi, poprzez bazy danych na nośnikach elektronicznych zamieszczanych w Internecie.
  • Dostarczają umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy infobrokerskiej.
  • Przygotowują do podjęcia pracy w dowolnej instytucji, w której istnieją komórki zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji oraz monitorowaniem mediów.
  • Pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania dokumentacją elektroniczną i tradycyjną jak również zasobami informacyjnymi we współczesnym świecie.
  • Wyposażą w umiejętność poruszania się w procedurach biurowych (podstawowe zagadnienia organizacji pracy, historii administracji, systemów kancelaryjnych, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji i ochrony danych).
  • Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno jako archiwista zakładowy i infobroker, jak i na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności kancelaryjnych w urzędzie administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach gromadzących i przetwarzających dane i dokumentację w administracji, firmach, sektorze nauki, kultury i oświaty, w tym również jako koordynator czynności kancelaryjnych.

 

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów studenci posiądą przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako dokumentalista – researcher w mediach (prasie, radiu, telewizji) i specjalistycznych działach dokumentacyjnych różnych firm i przedsiębiorstw, w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych, agencjach reklamowych.

Ponadto będą przygotowani do podjęcia pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych do pracy w instytucjach kultury, mogą również zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 324

tel. 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl