Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Administration of Education and Non-Governmental Organizations
(Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)
+ +
Archival Studies, Document Management and Information Brokering
(Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo)
+ +
Art and Education
(Sztuka i edukacja)
+  
Art and Media
(Sztuka i media)
+  
Bioinformatics
(Bioinformatyka)
+  +
Biology
(Biologia)
+ +
Cognitive Science
(Kognitywistyka)
+  
Computer Science
(Informatyka)
+ +
Cultural and Media Studies
(Kulturoznawstwo i wiedza o mediach)
+ +
Design
(Design)
+  
Digital Design
(Digital Design)
+  
Education
(Pedagogika)
+ +
English Studies
(Filologia angielska)
+  +
Environmental Protection
(Ochrona środowiska)
+  
Ethics – Mediations and Negotiations
(Etyka – mediacje i negocjacje)
+ +
French Language and Literature Studies
(Filologia romańska)
+  
Geography
(Geografia)
+ +
Geopolitics
(geopolityka)
+ +
German Language and Literature Studies
(Filologia germańska)
+ +
Graphic Art
(Grafika)
+  
Health Security
(Bezpieczeństwo zdrowotne)
+ +
History
(Historia)
+ +
Information Architecture
(Architektura informacji)
+ +
Information Management and Digital Publishing
(Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
+  
Information Technology Education
(Edukacja techniczno-informatyczna)
+ +
International Relations
(Stosunki międzynarodowe)
+ +
International Security
(Bezpieczeństwo międzynarodowe)
+ +
International Security [english]
(Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim)
+ +
Italian Language and Literature Studies
(Filologia włoska)
+  
Journalism
(dziennikarstwo)
+ +
Management in Social Services
(Zarządzanie w służbach społecznych)
+ +
Mathematics
(Matematyka)
+ +
Painting
(Malarstwo)
+  
Physics
(Fizyka)
+  +
Polish Language and Literature Studies
(Filologia polska)
+ +
Public Administration
(Administracja)
+ +
Russian Language and Literature Studies
(Filologia rosyjska)
+  
Security Engineering
(Inżynieria bezpieczeństwa)
+ +
Social Economics
(Ekonomia społeczna)
+ +
Social Policy
(Polityka społeczna)
+ +
Social Work
(Praca socjalna)
+ +
Sociology
(Socjologia)
+ +
Spanish and Latin American Studies
(Filologia hiszpańska)
+  
Spatial Management
(Gospodarka przestrzenna)
+ +
Speech Therapy
(Logopedia)
+  
State Security
(Bezpieczeństwo państwa)
+ +
Tourism and Recreation
(Turystyka i rekreacja)
+ +
Visual Communication
(Komunikacja wizualna)
+  
(turystyka historyczna i muzealnictwo) + +