Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Administration of Education and Non-Governmental Organizations
(zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)
+ +
Archival Studies, Document Management and Information Brokering
(archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo)
+ +
Art and Education
(sztuka i edukacja)
+  
Art and Media
(sztuka i media)
+  
Bioinformatics
(bioinformatyka)
+  +
Biology
(biologia)
+ +
Cognitive Science
(kognitywistyka)
+  
Computer Science
(informatyka)
+ +
Cultural and Media Studies
(kulturoznawstwo i wiedza o mediach)
+ +
Crisis Management
(zarządzanie kryzysowe)
+ +
Design
(design)
+  
Digital Design
(digital design)
+  
Education
(pedagogika)
+ +
English Studies
(filologia angielska)
+  +
Environmental Protection
(ochrona środowiska)
+  
Ethics – Mediations and Negotiations
(etyka – mediacje i negocjacje)
+ +
French Language and Literature Studies
(filologia romańska)
+  
Geography
(geografia)
+ +
Geopolitics
(geopolityka)
+ +
German Language and Literature Studies
(filologia germańska)
+ +
Graphic Art
(grafika)
+  
Health Security
(bezpieczeństwo zdrowotne)
+ +
History
(historia)
+ +
Historical Tourism and Museum Studies
(turystyka historyczna i muzealnictwo)
+ +
Information Architecture
(architektura informacji)
+ +
Information Management and Digital Publishing
(zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
+  
Information Technology Education
(edukacja techniczno-informatyczna)
+ +
International Relations
(stosunki międzynarodowe)
+ +
International Security
(bezpieczeństwo międzynarodowe)
+ +
International Security [english]
(bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim)
+ +
Italian Language and Literature Studies
(filologia włoska)
+  
Journalism
(dziennikarstwo)
+ +
Management in Social Services
(zarządzanie w służbach społecznych)
+ +
Mathematics
(matematyka)
+ +
Painting
(malarstwo)
+  
Physics
(fizyka)
+  +
Polish Language and Literature Studies
(filologia polska)
+ +
Public Administration
(administracja)
+ +
Russian Language and Literature Studies
(filologia rosyjska)
+  
Security Engineering
(inżynieria bezpieczeństwa)
+ +
Social Economics
(ekonomia społeczna)
+ +
Social Policy
(polityka społeczna)
+ +
Social Work
(praca socjalna)
+ +
Sociology
(socjologia)
+ +
Spanish and Latin American Studies
(filologia hiszpańska)
+  
Spatial Management
(gospodarka przestrzenna)
+ +
Speech Therapy
(logopedia)
+  
State Security
(bezpieczeństwo państwa)
+ +
Tourism and Recreation
(turystyka i rekreacja)
+ +
Ukrainian Studies
(filologia ukraińska)
+  
Visual Communication
(komunikacja wizualna)
+