Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Digital Design jest:

 • przygotowanie absolwenta do pracy w branżach związanych z rozwojem nowych mediów;

 • przygotowanie absolwentów, jako pracowników sektora kreatywnego, posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz rozwiniętą wrażliwość estetyczną i kompetencje z obszaru sztuki;

 • ukazanie mediów cyfrowych, jako obszary – środowiska cyfrowych przestrzeni komunikacyjnych takich jak: strony internetowe, DVD, e-book i biblioteki cyfrowe, telewizja cyfrowa, obrazy generowane kodem, wiadomości sms, poczta elektroniczna, gry komputerowe, czy fotografia cyfrowa;

 • przygotowanie absolwenta do projektowanie cyfrowych aplikacji i utworów wykorzystujących języki programistyczne, jako autorskich dzieł o charakterze interaktywnym;

 • ukazanie mediów cyfrowych i multimediów w kontekście sztuki współczesnej, jako aspekt kreowania komunikatu wizualnego w odniesieniu do historii obrazowania w komercyjnych i artystycznych realizacjach XX i XXI wieku;

 • wykorzystanie nowych technologii edycji obrazu wirtualnego, jako czynnik wzbogacający immersywne doznania odbioru dzieła, również, jako interfejs w przestrzeni typu open-space, bazujący na technologii informacyjnej;

 • przygotowanie absolwenta do wykorzystywania strategii kreowania komunikatu wizualnego wspartego na wiedzy o społeczeństwie i badaniach rynku marketingowego w sztuce i w obszarze mediów informacyjnych.

 

Sylwetka absolwenta

 • Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności projektowania aplikacji cyfrowych i utworów o charakterze samodzielnego dzieła, funkcjonujących w środowisku: Internetu, urządzeń elektronicznych (stacjonarnych i mobilnych) lub w przestrzeni fizycznej (np. instalacje i obiekty interaktywne).

 • Jest przygotowany do samodzielnej pracy projektowej w zakresie tworzenia multimedialnego przekazu, we własnych realizacjach wykorzystuje język i narzędzia nowych mediów w aspektach: estetycznym, informacyjnym, komunikacyjnym, użytkowym i kreacyjnym.

 • Absolwent jest autorem utworów o charakterze interaktywnym.

 • Absolwent jest zdolny do stworzenia koncepcji i wykonania działających aplikacji i utworów.

 • Zna wybrane tendencje rozwoju technik komputerowych i informacyjnych oraz nowych form edycji i prezentacji obrazów elektronicznych i wykorzystuje je w swoich realizacjach.

 • Absolwent świadomie wykorzystuje w swojej pracy grafikę wektorową, rastrową, grafikę 2D i 3D, animację, fotografię i wideo cyfrowe.

 • Absolwent jest przygotowany do projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, naukowym, edukacyjnym, informacyjnym, lub będących eksperymentem artystycznym.

 • W swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

 • Absolwent posiada wiedzę w zakresie sztuk wizualnych, obszaru wiedzy o sztuce i kulturze, ze szczególnych uwzględnieniem sztuki najnowszej i wiedzy o projektowaniu.

 • Absolwent posiada wiedzę i umiejętności łączące zakres sztuk wizualnych: pięknych i projektowych oraz obszar technologii informacyjnych.

 • Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Katedra Multimediów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179

tel. 12 662 66 72
tel. 12 662 61 41
insztuki@up.krakow.pl