Wśród wielu różnorodnych form działalności studentów Uniwersytetu Pedagogicznego ważne miejsce zajmuje studencki ruch naukowy. Koła naukowe działają prawie na każdym kierunku studiów. Ich członkami są zazwyczaj najlepsi studenci, którzy dzięki uczestnictwu w tej formie działalności poszerzają swoją wiedzę, zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej oraz nawiązują wiele cennych kontaktów w kraju i za granicą.