dłonie budujące z klocków

Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2022 roku.

Wniosek o „Grant rektorski” należy złożyć w wersji papierowej (drukowanej) w terminie od 7 kwietnia 2022 roku do 6 maja 2022 roku w Dziale Spraw Studenckich (pokój 15 lub 16 przy ul. Podchorążych 2) lub w Kancelarii Uczelni przy ul. Podchorążych 2.

W ramach konkursu „Grant rektorski” dla studenckich kół naukowych ustanawia się następujące nagrody:

  • I miejsce – nagroda w wysokości 15 000 złotych;
  • II miejsce – nagroda w wysokości 10 000 złotych;
  • III miejsce – możliwość przyznania trzech nagród (po jednej dla jednego studenckiego koła naukowego) w wysokości 5000 złotych jedna nagroda.

Ogłoszenie wyników konkursu „Grant rektorski” nastąpi nie później niż do 13 maja 2022 roku. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie głównej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Wniosek o „Grant rektorski”
Oświadczenie o zobowiązaniu do przeniesienia na Uniwersytet Pedagogiczny praw autorskich

Zapraszamy studenckie koła naukowe do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (e-mail: kolanaukowe@up.krakow.pl).