Trwa rekrutacja do Programu Rozwój Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli

Chcesz nabyć dodatkowe kompetencje związane z nauczaniem uczniów z doświadczeniem migracji oraz nauczyć się jak przygotować i prowadzić zajęcia zdalne z uczniami polskimi przebywającymi za granicą, a ponadto odwiedzić Fundację Edukacji Polonijnej w ramach wizyty studyjnej – dołącz do Programu już teraz.

Program skierowany jest do studentów Uniwersytetu Pedagogicznego studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia specjalności nauczycielskich, którym w październiku 2019 roku do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie dwa semestry studiów.

Dzięki finansowaniu warsztatów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji i programu