Wnioski o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2019

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że do 28 listopada 2019 roku w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku – zima 2020

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie wczasów, kolonii, obozów na zima 2020.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku – lato 2019

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie wczasów, kolonii, obozów na lato 2019.

Wnioski o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2018

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że do 28 listopada 2018 r. w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2018 (dotyczy pracowników zatrudnionych do 31 października 2018 r. i będących pracownikami Uczelni na dzień wypłaty świadczenia).

Trwają rekrutacje na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutacje na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie, spoza UE) w roku akademickim 2018/2019.