Wnioski o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2020

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że do 27 listopada 2020 roku w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dotyczy pracowników zatrudnionych do 31 października 2020 roku i będących pracownikami Uczelni na dzień wypłaty świadczenia).

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju informujemy, że istnieje możliwość wysłania wniosków mailem (na adres socjalny@up.krakow.pl lub dominika.plonka@up.krakow.pl), pod warunkiem że zostały one wydrukowane, wypełnione, zeskanowane i wysłane z uczelnianej poczty pracowniczej.

 

Wniosek o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2020 – pracownicy
Wniosek o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2020 – emeryci