Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na podstawie zlecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wesprze stypendiami studentów i naukowców. W ramach działań zostaną przyznane środki finansowe obywatelom Białorusi, którzy:

  • rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach („Solidarni ze studentami”);
  • posiadają stopień naukowy doktora oraz zaproszenie na roczny pobyt badawczy od polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz („Solidarni z naukowcami”).

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego wyraziły zgodę na 40 stypendystów studenckich, przy założeniu maksymalnie 4 osób na kierunek. Zadeklarowano również miejsca dla naukowców na stypendia badawcze. Wszystkie przyjęcia będą odbywały się poza procedurą rekrutacyjną, co jest zgodne zarówno z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), jak i zasadami inicjatywy „Solidarni z Białorusią”.

Na stronie internetowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zamieszczono listy uczelni, które wezmą udział w działaniach „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami”. Wsparcie dla studentów zadeklarowało ponad sześćdziesiąt ośrodków, a dla naukowców powyżej trzydziestu. Wśród krakowskich ośrodków akademickich, oprócz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, znalazły się: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum w Krakowie.

 

„Solidarni ze studentami”„Solidarni z naukowcami”


Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.plSkładanie wniosków stypendialnych w systemie NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w systemie teleinformatycznym NAWA został uruchomiony wniosek stypendialny dla studentów objętych projektem „Solidarni ze studentami”. Wniosek będzie dostępny jedynie dla studentów, którzy zalogują się przy pomocy poniższego linka.

Poniżej przedstawiono podstawowe kroki jakie studenci powinni podjąć, aby złożyć wniosek:


Wypełnienie wniosku stypendialnego jest niezbędne aby wziąć udział w projekcie „Solidarni ze studentami” oraz zawrzeć z NAWA umowę stypendialną.

Szczegółowa instrukcja rejestracji, logowania oraz uruchomienia wniosku na stronie NAWA

W razie pytań i wątpliwości związanych z rejestracją w systemie NAWA i złożeniem wniosku prosimy o kontakt: solidarni@nawa.gov.pl.