Początek rejestracji elektronicznej

Rejestracja elektroniczna rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku.