Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: