Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika 
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Pedagogika
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina pedagogika

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki o polityce i administracji
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rada Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina nauki o bezpieczeństwie