W Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dotychczasowy Wydział Nauk Społecznych uległ przekształceniu i podziałowi na dwie jednostki:

Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Wydział Nauk Społecznych.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk Społecznych i podziału na dwie jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Nauk Społecznych