Sekretarz naukowy Wydziału Sztuki
dr Marcin Nowak
marcin.nowak@up.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados, prof. UP
malgorzata.niespodziewana-rados@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Agnieszka Dutka, prof. UP
agnieszka.dutka@up.krakow.pl