Rok akademicki 2021/2022

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2021 roku studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 29 października 2021 roku
  • II rata – do 30 listopada 2021 roku
  • III rata – do 15 marca 2022 roku
  • IV rata – do 29 kwietnia 2022 roku

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.17.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2021/2022