Wnioski o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2019

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że do 28 listopada 2019 roku w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dotyczy pracowników zatrudnionych do 31 października 2019 roku i będących pracownikami Uczelni na dzień wypłaty świadczenia).

 

Wniosek o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2019 – pracownicy
Wniosek o przyznanie pomocy z ZFŚS w roku 2019 – emeryci