wnioski

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że do 28 listopada 2018 r. w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2018 (dotyczy pracowników zatrudnionych do 31 października 2018 r. i będących pracownikami Uczelni na dzień wypłaty świadczenia).

Wniosek o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2018 – pracownicy
Wniosek o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2018 – emeryci