Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę punktowanych czasopism na rok 2016. Lista obejmuje 17591 pozycji.