Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rokV rok
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 4000 4000 4000
prawo 4400 4400 4400 4400 4400
psychologia 4000 4000 4000 4000 4000

 

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020