Prof. Jacques Cortès

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 7 czerwca 2010 r.