Profesor Pädagogische Hochschule Freiburg, uznany dydaktyk i badacz historii nowożytnej, promotor wieloletniej i owocnej współpracy naukowej i dydaktycznej z naszą Uczelnią.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 11 maja 2001 r.