Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wychowawca wielu pokoleń historyków polskich, wielki miłośnik starego Krakowa.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 1 października 1985 r.