Jeden z najwybitniejszych polskich lingwistów naszych czasów, związany z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Instytutem Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Autor fundamentalnych prac z zakresu językoznawstwa słowiańskiego i ogólnego.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 11 maja 2004 r.