Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, znakomity badacz średniowiecza powszechnego i polskiego. Wybitny wychowawca uczonych i nauczycieli.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 14 października 1996 r.