Adam Michnik

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 17 listopada 2009 r.