Informujemy, że przez cały wrzesień, w tym wszystkie soboty, trwa przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018.

Chciałbyś poznać ludzi z całego świata, ich kultury oraz zwyczaje? Nawiązać międzynarodowe przyjaźnie? Podszlifować język obcy? Weź udział w Akcji „Mentor”!

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od 3 lipca 2017 r.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim w roku akademickim 2017/2018.

Zachęcamy studentów do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości pracy jednostek administracyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego. Ankieta będzie aktywna do 7 lipca 2017 r.

ankietastudenta.up.krakow.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 15 września 2017 r.

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 15 września 2017 r.

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską dotyczącą Gliwic.

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.