Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe - Informator on-line

INFORMACJE OGÓLNE

Szanowni Państwo,

zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
• kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
• doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Oferta naszej Uczelni w dużej mierze skierowana jest do nauczycieli, jednak osoby nie związane z tą formą aktywności zawodowej, również znajdą ciekawe propozycje dające możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji.

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie/inżynierskie. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni (instytuty, katedry). Jednostki te prowadzą pełną obsługę administracyjną naboru słuchaczy, tzn. przyjmują i weryfikują składane przez kandydatów dokumenty oraz informują o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
• podanie (wzór do pobrania)
• kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania)
• dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
• dwa zdjęcia legitymacyjne,
dodatkowo - w przypadku ukończenia nienauczycielskich studiów wyższych i starania się o przyjęcie na studia adresowane do osób z przygotowaniem pedagogicznym:
• dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Studia podyplomowe realizowane są na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalanych przez rady wydziałów. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją danych studiów sprawuje kierownik. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje plan, a przed każdym semestrem - harmonogram zajęć. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest wydawane absolwentom świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za I semestr. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza, którego numer słuchacz uzyskuje we właściwym dziekanacie.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących planów i programów studiów oraz postępowania kwalifikacyjnego udzielają jednostki naukowo-dydaktyczne prowadzące nabór.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą
Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter


Dzień Otwarty UP 2016
Projekty EFS
Konkursy
Przewody doktorskie
Konkurs o indeks
Wirtualna Uczelnia
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©