Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Administration of Education and Non-Governmental Organizations
(Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)
+ +
Archival Studies, Document Management and Information Brokering
(Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo)
+ +
Art and Media
(Sztuka i media)
+  
Bioinformatics
(Bioinformatyka)
+  
Biology
(Biologia)
+ +
Computer Science
(Informatyka)
+ +
Cultural and Media Studies
(Kulturoznawstwo i wiedza o mediach)
+ +
Cultural Animation in Social Space
(Animacja kultury w przestrzeni społecznej)
+  
Design
(Wzornictwo)
+  
Digital Design
(Digital Design)
+  
Education
(Pedagogika)
+ +
Environmental Protection
(Ochrona środowiska)
+  
Ethics – Mediations and Negotiations
(Etyka – mediacje i negocjacje)
+ +
Geography
(Geografia)
+ +
Graphic Art
(Grafika)
+  
Historical Tourism and Cultural Heritage
(Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe)
+ +
History
(Historia)
+ +
Information Architecture
(Architektura informacji)
+ +
Information Management and Digital Publishing
(Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
+  
Information Technology Education
(Edukacja techniczno-informatyczna)
+ +
International Relations
(Stosunki międzynarodowe)
+ +
Mathematics
(Matematyka)
+ +
Natural Environment Monitoring
(Monitoring środowiska przyrodniczego)
+ +
Painting
(Malarstwo)
+  
Philology
(Filologia)
English Philology
(specjalność filologia angielska)
+ +
Germanic Philology
(specjalność filologia germańska)
+ +
Italian Philology
(specjalność filologia włoska)
+  
Romance Philology
(specjalność filologia romańska)
+  
Romance Philology with English
(specjalność filologia romańska z językiem angielskim)
+  
Romance Philology with Russian
(specjalność filologia romańska z językiem rosyjskim)
+  
Romance Philology with Spanish
(specjalność filologia romańska z językiem hiszpańskim)
+  
Russian Philology
(specjalność filologia rosyjska)
+  
Russian Philology with English
(specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim)
+  
Russian Philology with French
(specjalność filologia rosyjska z językiem francuskim)
+  
Russian Philology with Spanish
(specjalność filologia rosyjska z językiem hiszpańskim)
+  
Spanish Philology
(specjalność filologia hiszpańska)
+  
Philosophy
(Filozofia)
+ +
Physics
(Fizyka)
+  
Polish Philology
(Filologia polska)
+ +
Political Science
(Politologia)
+ +
Pre-School and Early School Education
(Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
+ +
Public Administration
(Administracja)
+ +
Social Economy
(Ekonomia społeczna)
+  
Social Work
(Praca socjalna)
+ +
Sociology
(Socjologia)
+ +
Spatial Management
(Gospodarka przestrzenna)
+ +
Special Needs Education
(Pedagogika specjalna)
+ +
Speech Therapy
(Logopedia)
+  
State Security
(Bezpieczeństwo państwa)
+ +
Tourism and Recreation
(Turystyka i rekreacja)
+ +